banner

Dossier Stadsrandbos

Hieronder in omgekeerd chronologische volgorde de stappen die omtrent het stadsrandbos zijn gezet.


Voorjaar 2012: Landschapspark Antwerpen Zuid

Aartselaar treedt toe bij de oprichting van een nieuw landschapspark (Aartselaar, Hemiksem, Kontich, Edegem, Mortsel, Hove Lint, Borsbeek, Boechout), dat initiatieven kan nemen op landschapppelijk en toeristisch vlak. De inrichting van het stadsrandbos en heropenstelling van trage wegen behoort tot de taakstelling.


Augustus 2011: Naar provinciaal niveau

In een brief vraagt de gemeente Aartselaar in een brief aan bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen Rik Röttger, het dossier naar provincieniveau te brengen in plaats van het Gewestelijk niveau. AArtselaar vraagt dat de provincie de rol van trekker en coördinator zou vervullen.


Voorjaar 2011: Prioritaire RUP

Achter de schermen werd er druk overleg gepleegd tussen Natuurpunt en Boerenbond-BB. Eind 2010 werd het dossier overgedragen aan ANB. Het Stadsrandbos werd als prioritaire RUP gedefinieerd. Op 4 maart 2011 vond een startvergadering plaats met de diensten van ANB, Natuurpunt, Boerenbond, Monumenten en Landschappen, ... Het rpoject wordt voortaan ‘Randstedelijke open ruimte Aartselaar-Kontich' genoemd. Er komen echter geen vervolgvergaderingen.


December 2009: Natuurpunt en het Stadsrandbos

Naar aanleiding van een artikel in de Gazet Van Antwerpen op 4 december zijn er nogal wat vragen gesteld over de verdere toekomstkansen van het Stadsrandbos.
Natuurpunt is grote pleitbezorger voor stadsrandbossen, zowel in Antwerpen als elders. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening stedelijk gebied Antwerpen was volgens Natuurpunt echter ondermaats. Een stadsrandbos moet een volwaardig randstedelijk groenproject zijn met meerwaarde voor natuur. Lees verder...


2009: Stadsrandbos in en uit het GRUP

Mei 2009 - De regering besliste het stadsrandbos te schrappen in het huidige GRUP, zodat de betrokken actoren verder kunnen werken aan een consensusvoorstel. Lees verder...


2008: Stadsrandbos of landschapspark ? Aartselaar – Edegem – Kontich

10 juni 2008 - 20 uur - Cultureel Centrum 't Aambeeld, Aartselaar. Afgewerkt inrichtingsplan voor het stadsrandbos voorgesteld aan alle inwoners. Lees verder...


2006: Stadsrandbos Antwerpen: Zoektocht naar lokaties

In een eerste studie werd gezocht naar de meest geschikte en haalbare locaties. Vooreerst werd de Antwerpse regio in een noordelijk en een zuidelijk projectgebied ingedeeld. Lees verder...