banner

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen dat vanaf januari 2025 het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid in grote lijnen vast ligt voor de volgende 6 jaar. We willen ervoor zorgen dat natuur een volwaardige plaats heeft in dat beleid.

De natuur en het leefmilieu in Aartselaar verdienen onze steun en moeten ook op politiek vlak de hoogste aandacht krijgen. Daarom heeft Natuurpunt Aartselaar een memorandum opgesteld en juist één jaar voor de verkiezingen aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We verlangen dat de politieke partijen onze bezorgdheden opnemen in hun beleidsprogramma’s.

Vlaanderen hoort bij de kwetsbaarste gebieden ter wereld voor klimaatverandering. Dat blijkt niet alleen uit internationaal onderzoek, maar ook uit de extreme weersomstandigheden, die we de laatste jaren gezien hebben. Dit decennium moet de uitstoot drastisch omlaag. Daarnaast moeten we Vlaanderen ook klimaatrobuust maken. Niet alleen kan natuurherstel daar een belangrijke rol in spelen, het is ook noodzakelijk om het biodiversiteitsverlies te keren.

We nodigen de kandidaat-politiekers van harte uit om de voorstellen in ons verkiezingsmemorandum te ontdekken en we gaan graag met hen in gesprek hoe we die samen kunnen realiseren.