banner

Gecoro

structuurplan open ruimteDe GECORO is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, een officieel adviesorgaan van het Gemeentebestuur. De doelstellingen van de Gecoro zijn het behoud, de verbetering en de verdere uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Hiertoe formuleert de Gecoro adviezen aan het gemeentebestuur.
 
Wij stuurden we volgende afgevaardigden:

Beiden vertegenwoordigen in deze commissie namens de “milieu- en natuurverenigingen”. De verdere samenstelling en info kan je vinden op de website van de gemeente.
Meer info over de werking van een Gecoro kan je vinden op GECORO-info.
 
Belangrijke dossiers op de website van Aartselaar