banner

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Natuurpunt Aartselaar

Persoonsgegevens van leden, sympathisanten, correspondenten, ... worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet

  1. Natuurpunt Aartselaar verzamelt persoonsgegevens, zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, ... Er worden geen gevoelige gegevens zoals geaardheid, gezondheid, geloofsovertuiging, ... opgevraagd noch opgeslagen.
  2. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, nieuws en standpunten via het tijdschrift Rupel.blad en elektronische nieuwsbrief Natuurflits Aartselaar. Je gegevens worden enkel gebruikt om de Natuurpuntwerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz.
  3. Natuurpunt Aartselaar verbindt er zich toe deze gegevens niet ter beschikking te stellen aan derden. Enige uitzondering: het doorgeven van nieuwe of gewijzigde lidmaatschappen aan Natuurpunt vzw.
  4. Natuurpunt Aartselaar verzamelt informatie in elektronische bestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt zorgvuldig bewaard.
  5. Betrokkenen over wie Natuurpunt Aartselaar gegevens heeft verzameld, hebben steeds toegang tot hun persoonlijke gegevens. De betrokkenen kunnen hun persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos opvragen en onjuistheden laten verbeteren of schrappingen laten uitvoeren. Daarvoor contacteren zij Natuurpunt Aartselaar, e-mail leden@natuuraartselaar.be.
  6. Voor onze elektronische communicatie (Natuurflits Aartselaar) maken we gebruik van MailChimp. Ieder kan zich te allen tijden uitschrijven uit de verzendingslijst. Daartoe is in elke flits een link gegeven.
  7. Natuurpunt Aartselaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Natuurpunt vzw

Voor het Natuurpuntlidmaatschap en de communicatie vanuit Natuurpunt vzw verwijzen we u naar de website van Natuurpunt.