banner

Help, een vos in mijn tuin

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest en laten zich regelmatig zien in de buurt van de mens, ook in Aartselaar. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem.

Het zijn echte voedselopportunisten: ze eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Daarbij komen ze ook in kippenhokken terecht. Die slachtpartijen leiden ertoe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.

Een veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden. Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos.Natuurpunt pleit voor een doelmatige aanpak voor het voorkomen van schade aangericht door vossen. Preventie (door goede kippenhokken) moet daarbij het uitgangspunt zijn. 

De vos in Vlaanderen

De steenmarter in Vlaanderen

Vossenlintworm bij 2% Vlaamse vossen

Middelen voor een goed kippenhok:
Anti Fox Security

Advies van de Milieuraad Aartselaar

Slimmer dan de vos

Lees de brochure over de vos en ontdek hoe jij je kippen gemakkelijk kan beschermen zonder schade toe te brengen aan de vos en de vossenpopulatie.

Een win-win situatie voor iedereen.

Lees meer en download de brochure
'Slimmer dan de vos'