Natuurpunt AartselaarNatuurflits Aartselaar
18 februari 2016
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

In deze flits:
Facebook Aartselaar
Volg ons op Facebook

  • Cultuur en natuur: Zoutleeuw en Het Vinne
  • Snoeicursus in De Reukens
  • Paddenraapactie aan de Groenenhoek
  • Wandelweekend Corsendonk
  • Gift voor kijkwand in de Hobokense Polder
  • Komende activiteiten

Zondag 28 februari: Cultuur en natuur: Zoutleeuw en Het Vinne

Leiding: Jan Eulaers - 0495 52 787 31

Zoutleeuw heeft een aantal beschermde monumenten en landschappen. De stadskern heeft nog steeds een middeleeuws stratenpatroon rond de Kleine Gete. Meerdere woningen stammen uit de 16de tot 18de eeuw en de restanten van een citadel zijn nog duidelijk te zien.
Provinciaal domein Het Vinne is het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen. Het open water met moerasbegroeiing is een ideale schuilplaats voor vogels en insecten.
In de voormiddag maken we o.l.v. een lokale gids kennis met de stad.
's Middags kunnen we honger (croque, broodje,...) en dorst stillen in Bistro Het Vinne om nadien weer samen met onze gids kennis te maken met het prachtige natuurgebied zelf.

Praktisch:
Om 9u30 afspraak op de parking onder viaduct ter hoogte van feestzaal 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Maximaal samen rijden aan 7 eurocent/km zullen we ter plaatse afspreken.
We zullen hier ook 5 euro per deelnemer ontvangen ten voordele van de projecten van Natuurpunt Zoutleeuw.
Bistro Het Vinne zou graag vooraf het aantal personen kennen. Daarom graag ten laatste 20 februari met een mailtje je deelname melden aan de leiding. Laarzen en een verrekijker zijn zeker aan te raden.

Zaterdag 12 maart: Snoeicursus in De Reukens

In het knappe natuurgebied "De Reukens" in Aartselaar vinden we een nog jonge boomgaard met een grote verscheidenheid aan oudere appel- en perensoorten, krieken en pruimen.
Om deze hoogstammen een mooie toekomst te bezorgen, slaan Natuurpunt Aartselaar en Velt Aartselaar de handen in elkaar, want een 40-tal bomen snoeien is veel leuker met helpende handen van enthousiaste vrijwilligers.
Nadat we op 12/12/2015 de bomen al hebben "bevrijd" van de ondergroei, krijgen nu alle geïnteresseerde burgers de kans om een eerste "basiscursus" snoeien mee te maken.

Je bent welkom op deze eerste initiatie, waarbij ook meer ervaren snoeiers mogen aansluiten. De latere fruitopbrengsten gaan we immers zoveel mogelijk verdelen onder de deelnemers, die zich (schriftelijk) engageren om te participeren aan de volgende snoeilessen, met name een jaarlijkse zomer- en wintersnoei, vanzelfsprekend gepland in onderling overleg! We denken ook aan een soort van "peterschap-systeem", waarbij dezelfde bomen steeds door dezelfde vrijwilligers worden gesnoeid.

Inschrijven verplicht door overschrijving van 3 euro (leden Velt en Natuurpunt) of 5 euro (niet-leden) op BE41 9799 6588 7710 van VELT Zuid-Antwerpen, ten laatste op 1 maart 2016. Mededeling: "Deelname 12 maart '16" + je mailadres of eventueel telnr.
Meebrengen: werkhandschoenen en eventueel je eigen snoeischaar. Picknick voor wie de hele dag blijft, maar voor drank en enkele ladders zal gezorgd worden.
Locatie: Reukenspad = wandelpad dat vertrekt tussen huisnummers 87 en 89, aan de Langlaarsesteenweg.

Dagelijks: Paddenraapactie aan de Groenenhoek

De temperaturen zijn de laatste dagen flink gezakt. Onder die omstandigheden gaan onze amfibieën niet trekken. De avondsessies kunnen kunnen dus voorlopig afgeblazen worden. De ochtendcontroles dienen echter wel door te gaan!!! Het is immers steeds mogelijk dat een verdwaald dier toch in een emmer terechtkomt en sterft indien hij of zij niet uit deze val gehaald wordt.. Dat willen we zeker niet meemaken?!
Daarom dus de oproep om het weerbericht in het oog te houden en bij avondtemperaturen boven de 6°C terug de avondcontroles te starten en de ochtendcontroles gewoon verder te zetten...

Ondertussen al mijn dank aan de mensen die meegeholpen hebben in deze eerste 2 weken..

Om een overzicht te krijgen van wie wanneer gaat controleren, kan je best je naam invullen op de kalender die je vindt op de website 'natuuraartselaar" bij de "paddenactie"

Dus... allen naar de website!!!! Alvast bedankt voor jullie medewerking in naam van Natuurpunt Aartselaar maar zeker in naam van onze amfibieën!

Tot op één van de "raapmomenten"

Ronny Verelst, 0475/58 55 70.

Vrijdag 20 tot zondag 22 mei: Wandelweekend Corsendonk

Bijna volzet. Er zijn nog enkele plaatsen

Klik hier voor meer inlichtingen en inschrijvingswijze.

Gift voor kijkwand in de Hobokense Polder

Vorige zaterdag werd op onze ledenavond een symbolische cheque van 1000 euro overhandigd aan de voorzitter van Natuurpunt Hobokense Polder. Hiermee wordt de nieuwe kijkwand in de Hobokense Polder ondersteund.

Giften zijn bij onze collega's van Hobokense Polder nog steeds zeer welkom. Stort een bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding van "F-04010 Kijkhut Hobokense Polder". Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info over de nieuwe kijkwand.

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Zondag 28 februari: Cultuur en natuur: Zoutleeuw en Het Vinne
  • Zaterdag 12 maart: Snoeicursus in De Reukens
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.