Natuurflits Aartselaar
7 juni 2010
www.natuuraartselaar.be
Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
In deze flits:
  • Fietstocht: Op zoek naar zwaluwen in Aartselaar
  • 100-soortentocht in het Cleydaelhof
  • Komende activiteiten

Zaterdag 12 juni: Fietstocht: Op zoek naar zwaluwen in Aartselaar

zwaluwnesteJaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen. Ons onderzoek richt zich vooral op het voorkomen van de boeren- en de gierzwaluw. Het subsidiereglement van Aartselaar wil het behoud van zwaluwnesten stimuleren door een geldelijke beloning van broedgevallen.
Vandaag maken we een fietstoer doorheen Aartselaar. Luk Smets is onze gids van dienst. We brengen zeker een bezoek aan de boerderijen van Groenenhoek, Zinkval, De Reukens en de Kleistraat.

Afspraak om 14 u aan de kerk St-Leonardus op het Laar.
We sluiten daar ook af rond 17 u.
Meebrengen: fiets, regenkledij (indien nodig). Wij zorgen voor tellijsten en een spiegel op steel om in de nesten te kunnen kijken.
Deelnamegeld: 1 euro per persoon, een drankje inbegrepen, te betalen bij het vertrek.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66

 

 

Op zoek naar zwaluwnesten
Foto Jan Eulaers

Zondag 20 juni: 100-soortentocht in het Cleydaelhof

Imeriansborsteln het kader van het Jaar van de Biodiversiteit plannen we een 100-soortentocht in het Cleydaelhof.
Je hebt vast al gehoord  dat de biodiversiteit op wereldvlak, maar ook in ons land er op achteruit gaat. Wat wordt hier dan juist mee bedoeld?
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen: planten- en diersoorten, maar ook de verscheidenheid aan ecosystemen zoals bossen, graslanden, heiden, veengebieden, zeeën, moerassen…Het verlies aan biodiversiteit betekent dat bepaalde dier- of plantensoorten uitsterven of dat ecosystemen verdwijnen. Enkele voorbeelden: de hamster die uitsterft in Vlaanderen, moerassen die steeds vaker worden drooggelegd, bossen die worden gekapt, vissoorten in onze Noordzee verdwijnen, er zijn steeds minder akker- en weidevogels, het aantal vlindersoorten is in onze streken op een eeuw gehalveerd…
En dat is zeer slecht voor onze aarde.
Vandaag willen we een wandeling maken, waarbij we gaan trachten 100 verschillende soorten waar te nemen: dat kunnen vogels zijn, insecten, zoogdieren, bomen, grassen, mossen, … als we maar aan 100 komen!
Op deze tocht kunnen zeker ook kinderen vanaf ca 10 jaar mee. Zij mogen mee de soorten noteren die we ontdekken tijdens de wandeling. En natuurlijk vertellen we u iets meer over het belang van deze verscheidenheid.

Afspraak: om 10 u in de Zinkvalstraat (tegenover kasteel Cleydael). Kom bij voorkeur met de fiets. Goede wandelschoenen. Wandelafstand: ca 4 km.
Einde is voorzien omstreeks 12 u.
Info: Luk Smets,  03/289 73 66

Komende activiteiten

Noteer reeds in je agenda (meer info op onze website):

  • Zaterdag 31 juli: Op zoek naar vlinders in de Reukens
  • Zondag 8 augustus: Een dagje Vlaamse Ardennen
  • Woensdag 11 augustus: Bezoek aan het Vogelopvangcentrum in Malderen
Kijk ook eens naar de foto's van onze voorbije activiteiten
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Wil je lid worden van Natuurpunt Aartselaar ? Klik hier.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@natuuraartselaar.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.