Natuurflits Aartselaar
24 september 2007

www.natuuraartselaar.be

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zaterdag 29 september: natuurbeheer in Oeyvaersbosch

    
In overleg met het gemeentebestuur van Aartselaar heeft Natuurpunt enkele jaren geleden de bufferzone "Oeyvaersbosch" in beheer genomen. Het is een zeer jong terrein met een vijver en een houtkant. Het gedifferentieerd beheer is gericht op de ontwikkeling van de houtkant als visuele buffer, maar met behoud van open stukjes bloemrijk grasland.
 
Zaterdag 29 september 2007 is er opnieuw een werkdag gepland, waarop alle hulp meer dan welkom is.
Wat dient er te gebeuren? Maaien van grasplekjes, afvoeren van het maaisel, verwijderen van distels in de randzone, …
 
Afspraak 29 september hoek Langlaarsesteenweg/Oeyvaersbosch. We werken van 9.30 u tot 16.00 u. Alle hulp welkom, ook voor een halve dag. Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen. Eventueel picknick. Wij zorgen voor het nodige gereedschap en voor koffie/thee/water en heerlijke soep.

 
Info bij Ivan Bogaerts, 03/887 16 46
 
Meer info over de bufferzone Oeyvaersbosch
  Behaag..natuurlijk: bestellen tot uiterlijk 26 oktober !!!
 
 
Zoals elk jaar organiseert Natuurpunt in samenwerking met de gemeente ook dit jaar een haagplantactie. Aan zeer voordelige prijzen kunnen tot einde oktober streekeigen haagpakketten besteld worden. Daarnaast worden twee bomen en drie klimplanten aangeboden.
 
Infobrochures en bestelformulieren zijn verkrijgbaar op de milieudienst (gemeentehuis) en in de bibliotheek. In het Gemeentelijk Infoblad van september kan je eveneens meer info vinden. Of surf even naar www.natuuraartselaar.be/behaag.htm
 
Bestellingen dien je te plaatsen op de milieudienst van de gemeente, waar je ook de betaling doet.
 
Afhalen gebeurt op zaterdag 24 november in het Gemeentemagazijn, L. Gilliotlaan, 6. Natuurpunt/VMPA-Aartselaar zal ook met een infostand aanwezig zijn op deze bedelingsdag.

Wie zijn wij ?

 
Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.
Begin 2006 besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project werd een Nieuwsbrief opgesteld. Het is onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten. Regelmatig zal je ook info vinden in het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek.
Heb je de nieuwsbrief niet in je brievenbus gevonden ? Je kan er een aanvragen met een mailtje aan ria.thys@telenet.be  

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Natuurflits Aartselaar zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar  luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en  "ja, Natuurflits Aartselaar".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan luk.smets@telenet.be
je adres uit het verzendingsbestand te halen.